Szczegóły aktualności:

Misja gospodarcza do Francji

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 24-10-2019

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zaprasza lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Francji w dniach 2-6 grudnia 2019 r. Nabór trwa do 8 listopada do godziny 15:30. Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach - Food Ingredients Europe w Paryżu.

Odbywające się w Paryżu targi Food Ingredients Europe to wiodąca na świecie platforma składników żywności i napojów. Odbywająca się co dwa lata w dużym europejskim mieście, Fi Europe & Ni zrzesza wiodących światowych dostawców żywności i napojów oraz specjalistów w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i marketingu, aby zaprezentować najbardziej różnorodną gamę nowych i innowacyjnych składników i usług.

Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach Food Ingredients Europe w Paryżu
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo-Handlową, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji)

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1 590,00 zł netto.

Rekrutacja jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):

1)     formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) - przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl

2)     złożenie formularza osobiście do Sekretariatu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego2, 65-140  Zielona Góra

W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@lcpr.pl parafowanych i wypełnionych dokumentów:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
  2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 68 326 74 01, lub email promocja@lcpr.pl

Informacja: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze

Zapisz się do naszego newslettera!