Szczegóły aktualności:

Łączymy region. Kolejna droga będzie rozbudowana

Marzena Toczek | Wydarzenia | 05-11-2019
Zarząd Województwa Lubuskiego wzywa do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym na realizację projektu pt. Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze-Wschowa. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport Drogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Alokacja środków w konkursie to 22,9 mln zł.

Inwestycja realizowana będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Planowany do rozbudowy odcinek liczy ok. 3,5 km na terenie miejscowości Tylewice. Droga m.in. ma zostać poszerzona do 7 m i wyposażona w ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu poprawi komfort jazdy na południu regionu.  Droga wojewódzka nr 278 zaczyna się na połączeniu z DW-276 w miejscowości Szklarka Radnicka i prowadzi do DK-12 we Wschowie. Na całej długości ma 88 km.

Zapisz się do naszego newslettera!