Szczegóły aktualności:

Wicina - lubuskie dziedzictwo kulturowe

Marzena Toczek | Wydarzenia | 06-11-2019

Realizacja projektów: Rozbudowa i przebudowa Centrum Archeologicznego oraz wpisana do Kontraktu Terytorialnego budowa Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznego Grodzisko w Wicinie to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem. Projekty mają szansę współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałek miała okazję zobaczyć tereny dawnego grodu oraz Muzeum Środkowego Nadodrza.

Projekt budowy Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznego Grodzisko w Wicinie wpisane zostało na listę przedsięwzięć warunkowych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego. Jako potencjalne źródło finansowania wskazano Regionalny Program Operacyjny. Centrum ma powstać na obszarze o jednym z najwyższych walorów kulturowych w województwie lubuskim, na terenie Paku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Jego utworzenie umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu. Dotychczasowe działania, zarówno archeologów, jak i środowiska lokalnego, nastawione były na uczynienie z Wiciny istotnego punktu turystycznego oraz popularyzowanie grodziska ludności łużyckiej w Wicinie, którego relikty do dzisiaj zachowały się w krajobrazie.

Przedmiotem drugiego projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie gminy Jasień jest przekształcenie stacji archeologicznej w Wicinie w ogólnodostępną instytucji kultury poprzez jej unowocześnienie i rozszerzenie zakresu działalności w sferze badań naukowych, działań edukacyjnych i rozwoju ruchu turystycznego. Zostanie to osiągnięte poprzez poprawę infrastruktury oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak, że projekt wpisuje się w obszar rewitalizacji. Jednak aby projekt uzyskał dofinansowanie w tym obszarze musi mieć aspekt społeczny. To jest warunek realizacji.

Galeria zdjęć

Wicina - lubuskie dziedzictwo kulturowe

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!