Szczegóły aktualności:

Most w Milsku ma łączyć, nie dzielić

Marzena Toczek | Wydarzenia | 07-11-2019
Most w Milsku ma łączyć, nie dzielić fot. Krzysztof Kubasiewicz

Budowa mostu przez rzekę Odrę w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi nr 282, a także budowa obwodnicy Droszkowa to tematy poruszone podczas sesji rady gminy Zabór, w której udział wzięli mieszkańcy gminy. Gościem dyskusji była marszałek Elżbieta Anna Polak. - Budowa mostu w Milsku to temat od 11 lat priorytetowy, wyrażony także w dokumentach strategicznych. To most, który połączy region – podkreślała.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy radnego województwa Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Było ono wynikiem protestów mieszkańców związanych z realizacją inwestycji. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że inwestycja związana z budową mostu to priorytet rozwoju regionu: - Staramy się w sposób przewidywalny i transparentny realizować inwestycje kluczowe. Dlatego najpierw przyjmujemy dokumenty strategiczne. W Strategii Rozwoju Województwa są nasze priorytety. Numer jeden to poprawa dostępności transportowej i teleinformatycznej. Jest tam również ta inwestycja. Znalazła się też ona w programie budowy i modernizacji dróg. Wszystkie te dokumenty są publiczne i konsultowane, więc każdy ma do nich dostęp i każdy, na każdym etapie, może wnosić protesty i sugestie. Dziś jesteśmy na etapie realizacji zadania.  Jednak jesteśmy dziś po to, aby powiedzieć na jakim etapie jest ta inwestycja i co jeszcze możemy poprawić. Bo tę inwestycję realizujemy, żeby nam się żyło lepiej, a nie żeby komuś utrudniać życie. Taki jest cel budowy mostu, który ma łączyć region z  gminami za Odrą. Nie chcemy szkodzić mieszkańcom tych miejscowości, przez które droga do mostu będzie przebiegać – wyjaśniła. Inwestycja realizowana jest w metodologii  "zaprojektuj – wybuduj". O tym, na jakim etapie jest realizacja projektu poinformował dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder. -Jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wykonawca w ramach swoich obowiązków ma zaprojektować i wybudować inwestycję. Jesteśmy przed wydaniem decyzji ZRID przez wojewodę. Na to teraz oczekujemy, bo to pozwoli na wbicie pierwszej łopaty – wyjaśnił.

Budowę mostu mocno wspierają włodarze i mieszkańcy gmin zaodrzańskich: Kolsko, Wschowa, Sława, Bojadła czy Trzebiechów. - My swoje stanowisko wyraziliśmy i je podtrzymujemy. Wspieramy panią marszałek w tej  inwestycji, bo dla nas jest ona kluczowa dla rozwoju naszych gmin – mówił wójt Bojadeł Krzysztof Gola.

Mieszkańcy gminy podkreślali, że nie sprzeciwiają się budowie mostu, ale niepokoi ich nowy przebieg drogi 282. Ich zdaniem jej budowa w zaplanowanym przebiegu negatywnie wpłynie na komfort życia. Problemem jest rondo zaplanowane w miejscowości Łaz, a dokładnie jego odległość od zabudowań. Mieszkańcy twierdzą, że nie wiedzieli o takim planowanym przebiegu drogi. W odpowiedzi marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła, że w tej sprawie odbywały się spotkania otwarte, które wówczas nie cieszyły się popularnością. - Naprawdę nie robimy nigdzie na siłę inwestycji – wyjaśniła.

Mieszkańcy gminy zgłaszają także konieczność budowy obwodnicy Droszkowa. - Przez naszą miejscowość mają przejeżdżać tiry. Chcecie tam puścić ruch tranzytowy. Ludzie, którzy mieszkają w Droszkowie, wybrali to miejsce nieprzypadkowo. Liczyliśmy na spokój i ciszę. Boimy się, że tej ciszy nie będzie. Ta gmina była kreowana na gminę o potencjale turystycznym i przyrodniczym. Co się stanie, jeżeli przetnie ją droga o takich parametrach, którą mają jeździć tiry? Dlaczego, kiedy w Europie ruch się wyprowadza z miejscowości, wy go tam wprowadzacie – mówiła mieszkanka Droszkowa. - Jeżeli chodzi o przebieg obwodnicy, to jest opracowana koncepcja, która także była konsultowana. To jest dokument publiczny. Dokument jest do wglądu. Jesteśmy na etapie projektowania – dodała marszałek. – Mamy opracowaną koncepcję i mamy decyzję środowiskową. Podczas konsultacji został zaakceptowany jej przebieg. To jest wariant optymalny. Jeżeli będzie znany poziom finansowy nowej perspektywy unijnej i inwestycja zostanie wpisane na listę projektów kluczowych to jest szansa, że zostanie zrealizowana w ciągu 4 lat – dodał dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder.

Marszałek zapewniła, że inwestycja zostanie wpisana na listę projektów do realizacji w ramach nowej perspektywy unijnej.

Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do marszałek, aby do czasu budowy obwodnicy ograniczyć ruch ciężarowy na ten trasie. Marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła, że zostanie wykonana powtórna analiza natężenia ruchu i na jej podstawie wydana zostanie decyzja.

Podczas spotkania bolączką mieszkańców okazał się brak informacji na temat realizowanych na terenie ich gminy inwestycji. Marszałek zaproponowała w związku z powyższym wyznaczenie przedstawicieli monitorujących ich realizację - Będziecie państwo mieli wówczas informacje – zaproponowała.

Most w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi nr 282 jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w regionie. Znacznie skróci on dojazd do Wschowy i Sławy oraz wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Na inwestycję składa się budowana drogi wojewódzkiej i ok. 380 m mostu. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy.

Zakres inwestycji

- budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),

- budowa/przebudowa dróg innych kategorii,

- budowa / przebudowa systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,

- budowa dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami,

- budowa infrastruktury rowerowej,

- budowa nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 380 m),

- budowa nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 23,5 m),

- budowa nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;

- elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,

- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,

- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,

- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- nasadzenia drzew i krzewów.

Galeria zdjęć

Most w Milsku ma łączyć, nie dzielić

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!