Szczegóły aktualności:

Poznaliśmy Ludzi 30-lecia Wolnej Polski

Marzena Toczek | Wydarzenia | 08-11-2019

Filharmonicy zielonogórscy tradycyjnie już z okazji Święta Niepodległości zagrali koncert muzyki polskiej. - Dziś łączy nas niezwykłe uczucie – miłość do naszej ojczyzny, biało-czerwona flaga, orzeł biały, język polski. To dzięki naszym przodkom, ich odwadze i wielkiej wierze, dzisiaj możemy w pokoju świętować razem 101. rocznicę niepodległej ojczyzny - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. W tym roku koncert był także okazją do  innej, wyjątkowej uroczystości - wręczenia tytułów Człowieka 30-lecia Wolnej Polski.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od pierwszych wolnych wyborów w Polsce. 30 lat temu Polacy po raz pierwszy wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli urządzać swoją ojczyznę po swojemu. Te 30 lat to wielkie zmiany – także dla regionu lubuskiego. - Ten rok jest jednak wyjątkowy, świętujemy także 30-lecie wolnej, odrodzonej Polski. W 1989 roku, my, Polacy zrobiliśmy razem rewolucję społeczną. Bo tylko dzięki prawdziwym wartościom możemy budować razem lepsze jutro. Tu, w naszej małej ojczyźnie – w regionie lubuskim - budujemy razem mądry, inteligentny region, który łączy; region, który jest blisko mieszkańców i który jest silny społecznie - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. 30 lat wolnej, odrodzonej Polski to czas wytężonej, ciężkiej pracy i wielkiego cywilizacyjnego skoku. Tym wyróżnieniem składamy hołd Lubuszanom, którzy przez trzy dekady byli szczególnie zaangażowani na rzecz rozwoju Ziemi Lubuskiej. Przyznanie takiego honorowego tytułu to olbrzymia odpowiedzialność społeczna, dlatego wskazania tych osób dokonała Kapituła, w skład której weszli wybitni przedstawiciele wszystkich środowisk: nauki, kultury, mediów, gospodarki, prawniczych, sportu, seniorów, kombatantów...Kapituła nominowała 52 osoby, ani miejsce zamieszkania, ani płeć nie były brane pod uwagę, tylko zasługi i praca dla rozwoju regionu. Głosowanie było tajne, wyróżnienie otrzymały osoby z największą liczbą głosów. O pomyśle wyróżnienia tym tytułem informowaliśmy na naszej stronie, pisały też o tym media.

Skład Kapituły:

 1. Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 2. Robert Gwidon Makarowicz – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze
 3. Ryszard Zajączkowski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
 4. Hanna Nowicka – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze
 5. Jerzy Korolewicz – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 6. Krzysztof Szymański –Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, Adwokat
 7. Iwona Szablewska – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny
  w Zielonej Górze
 8. Bogusław Wontor – Prezes Lubuskiej Federacji Sportu
 9.  Jerzy Wernerowski – Prezes Gorzowskiego Regionalnego Stowarzyszenia Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 10. Tomasz Kucharski – Prezes Lubuskiej Rady Olimpijskiej
 11. Wacław Hansz – Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze
 12. Urszula Chudak – Przewodnicząca Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów
 13. Romuald Malinowski – Prezes Zrzeszenia Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 14. Bożena Mania – Prezes Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
 15. Artur Łukasiewicz – Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej, oddział Zielona Góra
 16. Tadeusz Krupa – Prezes Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 17. Wioleta Haręźlak –Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego
 18. Dariusz Chajewski – Gazeta Lubuska
 19. Jerzy Kotarski - Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 20. Przemysław Słowiński - historyk
 21. Wojciech Strzyżewski – Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zaszczytny tytuł otrzymali:

- Czesław Grabowski - dyrygent, kompozytor, profesor muzyki i pedagog; dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej; ambasador kultury polskiej w Niemczech; organizator i dyrektor wielu międzynarodowych wydarzeń, takich jak polsko-niemieckie Dni Muzyki nad Odrą. Zasłużony dla rozwoju kultury polskiej, zasłużony dla rozwoju województwa lubuskiego, katowickiego, honorowy obywatel Zielonej Góry; odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

- biskup dr Adam Dyczkowski - Od 1993 do 2007 roku biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej; Honorowy Obywatel Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;  w diecezji utworzył Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (1993), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (1994) i Akcję Katolicką (1994). W 1994 przeprowadził Diecezjalny Kongres Rodzin, a w 1997 podejmował w Gorzowie Wielkopolskim papieża Jana Pawła II w trakcie jego VI podróży apostolskiej do Polski; w 1998 roku zaprosił ówczesnych parlamentarzystów na historyczne spotkanie do Paradyża, podczas którego podpisana została umowa Paradyska wnioskująca będąca podstawą powołania województwa lubuskiego

- Lechosław F. Ciupik - założyciel firmy LfC oraz główny twórca innowacyjnego i unikatowego w skali światowej Systemu Kręgosłupowego DERO, wspierającego leczenie dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka. Od ponad 30 lat jest związany z branżą bioinżynieryjną. Od niemal 30 lat zarządza firmą, szczególnie poświęcając się życiowej pasji – inspirowaniu działalności badawczo-rozwojowej w zakresie bioinżynierii medycznej i wspomaganiu chirurgii, zwłaszcza kręgosłupa. Działalnością naukową i popularyzacyjną w znacznym stopniu przyczynił się do wyniesienia na wyższy poziom polskiej spondyloimplantologii i wprowadzenia polskiej bioinżynierii związanej z chirurgią kręgosłupa na sale operacyjne Europy, USA i innych krajów Świata.

- Czesław Fiedorowicz - samorządowiec, poseł na Sejm II, III i V kadencji,  Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, były poseł i burmistrz Gubina, przewodniczący sejmiku; Prezes Stowarzyszenia GMIN RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr", przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych m.in. w Lubuskiej Radzie Zdrowia, inicjator powstania kilkudziesięciu Szkolnych Klubów Europejskich; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi;  w  roku 2000 z racji działalności transgranicznej otrzymał Krzyż Zasługi na Wstędze, który nadał  prezydent Niemiec Johannes Rau; od 2002 roku reprezentuje Stowarzyszenie Gmin RP w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ponieważ przed 17 laty staliśmy się członkiem największej organizacji pozarządowej w Lubuskim, jednej z większych w Polsce. Reprezentuje ZLOP w Lubuskiej Radzie Zdrowia. Reprezentuje Stowarzyszenie Gmin RP w Radzie ds. Rozwoju Regionalnego Województwa Lubuskiego; jest członkiem stowarzyszenia Nasze dzieci; odegrał kluczową rolę w przygotowaniu i podpisaniu Umowy Paradyskiej, która stała się gwarantem powstania Województwa Lubuskiego.

- Michał Kisielewicz - polski matematyk, zainteresowany różnymi aspektami analizy matematycznej, teorii sterowania i optymalizacji; współtwórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego; Poza działalnością uczelnianą jest członkiem wielu krajowych towarzystw i organizacji naukowych. W latach 1977-1981 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Od 1976 do 1987 był prezesem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Zasiadał w Komitecie Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Jest również członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

- prof. Marian Miłek - inicjator powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, w latach 1990-1996 rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, która dzięki jego staraniom przekształcona została w Politechnikę Zielonogórską; w latach 1997-1998 wojewoda zielonogórski; były wiceminister skarbu oraz senator; odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

- Jacek Sauter - samorządowiec, od początku istnienia samorządu Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

- Jerzy Szymaniuk - dyrygent i kierownik artystyczny zielonogórskich big bandów, od 2002- Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się kompozycją i aranżacją, nauczaniem i upowszechnianiem muzyki jazzowej. Współpracował ze znanymi muzykami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Jest autorem wielu projektów muzycznych, zaaranżował znaczącą ilość programów koncertowych. Jest inicjatorem założenia Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Od grudnia 2004 pełni funkcję prezesa. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym, organizowanego przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe, Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Green Town of Jazz (2005, 2006).

- Wadim Tyszkiewicz - samorządowiec, przedsiębiorca, polityk, w latach 2002–2019 prezydent Nowej Soli, senator X kadencji; dzięki jego pracy Nowa Sól jest dzisiaj wzorem dynamicznego rozwoju, stworzył 200 hektarów nowych terenów inwestycyjnych, gdzie powstało od zera kompleksowe uzbrojenie: drogi, woda, kanalizacja, energia, gaz, przyciągnął do miasta ponad 20 nowych fabryk dających kilka tysięcy nowych miejsc pracy.  Zrealizował wiele przedsięwzięć związanych z rzeką Odrą, m.in. zabezpieczenie Nowej Soli przed powodzią, budowa 2 statków turystycznych, 3 portów i 10 przystani rzecznych; pełnił funkcję Prezesa Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, był Członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, był współzałożycielem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Miast Nadodrzańskich.

- Ryszard Wtorkowski - Założyciel i prezes firmy LUG S.A. specjalizującej się w produkcji opraw oświetleniowych; aktywnie wspiera liczne organizacje integrujące środowisko biznesu, nauki i rynku kapitałowego; pełnił funkcję Członka Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Od września 2008 roku jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W maju 2011 roku otrzymał nominację na Kanclerza Loży Lubuskiej Business Centre Club i pełnił tę funkcję będąc jednocześnie Wiceprezesem Zarządu BCC do lutego 2013 roku.

- Józef Zych - polityk i prawnik; poseł na Sejm X, I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, w latach 1991–1995 i 2004–2005 wicemarszałek Sejmu I, II i IV kadencji, w latach 1995–1997 marszałek Sejmu II kadencji, od 2015 członek Trybunału Stanu; współautor powołania województwa lubuskiego w 1998; sygnatariusz Umowy Paradyskiej

Koncert muzyki polskiej z okazji Święta Niepodległości

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej

Czesław Grabowski – dyrygent

Piotr Banasik – fortepian

Program: S. Moniuszko – Uwertura z op. Paria

F. Chopin – Fantazja na tematy polskie A–dur

W. Lutosławski – Wariacje na temat Paganiniego

K. Dębski – Suita z filmu ” W pustyni i w puszczy”

Z okazji Święta Niepodległości muzyka polska rozbrzmiewa w czterech odsłonach: romantycznej uwertury operowej Stanisława Moniuszki, wirtuozowsko-narodowej “Fantazji” Fryderyka Chopina, efektownej parafrazy słynnego na całym świecie kaprysu a-moll Nicolo Paganiniego w oryginalnej szacie fortepianowo-orkiestrowej Witolda Lutosławskiego oraz filmowej suity Krzesimira Dębskiego – muzyki napisanej do ekranizacji jednej z najpopularniejszych powieści dziecięcych “W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.

Jeszcze przed studiami berlińskimi, w 17 roku życia, zainteresowała Moniuszkę tragedia C.Delavigne’a pt. „Paria” dotycząca losów pariasów – najniższej kasty hinduskiej. Skłoniwszy literata J.Chęcińskiego do napisania libretta na ten temat po wielu latach przystąpił kompozytor do pracy nad operą, której premiera odbyła się 11. grudnia 1869 r. w Warsza­wie. Była to ostatnia wielka opera Moniuszki. Uwertura – najbardziej efektowna po „Halce” – jest jedną z najbardziej dramatycznych uwertur twórcy, narzucającą widzowi szeroką, tragiczną frazą nastrój całej opery.

“Wielką Fantazję na tematy polskie” skomponował Chopin najprawdopodobniej już w roku 1828, ale zaprezentował po raz pierwszy dopiero w roku 1830. “Fantazja” reprezentuje odmianę wielokształtnego gatunku, który w języku obiegowym obdarzano mianem potpourri – czyli luźnej wiązanki melodii o określonym, wspólnym charakterze. Chopin wybrał trzy melodie, przedstawił je na sposób wariacyjny i poprzedził introdukcją. Trzy tematy dopełniają się tworząc całość istotnie „narodową”, „rodzimą”. Temat pierwszy poddany wariacjom przynosi melodię pieśni o Laurze i Filonie, drugi – melodię dumki przypisanej Kurpińskiemu, ale wskazującej na proweniencję ludową, wreszcie trzeci melodię tańca, kujawiaka, o niewątpliwie już ludowym charakterze.

“Wariacje na temat Paganiniego” pochodzą z roku 1941 – a więc z okresu, w którym Lutosławski przebywając w czasie okupacji w Warszawie zarabiał na utrzymanie grając w duecie na dwa fortepiany z Andrzejem Panufnikiem, wykonując głównie opracowania słynnych dzieł muzyki klasycznej. “Wariacje” nie są jednak zwyczajnym opracowaniem, lecz przekomponowaniem muzycznego przeboju i nadaniem mu indywidualnego rysu, głównie w zakresie harmoniki i faktury charakterystycznej dla doświadczonego już kompozytora. “Wariacje” zyskały z czasem rangę wielkiego przeboju. Weszły do repertuaru wszystkich znaczących duetów fortepianowych na świecie; są dziś najczęściej wykonywanym utworem kompozytora. W 1977 roku Lutosławski dokonał transkrypcji na fortepian z towarzyszeniem orkiestry.

Krzesimir Dębski – absolwent kompozycji Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu swoją twórczość prowadzi wielowątkowo – z jednej strony jako kompozytor – skrzypek jazzowy zespołu String Connection, z drugiej – jako twórca szeroko rozumianej współczesnej muzyki klasycznej oraz jako twórca muzyki filmowej, która przynosi mu najwięcej popularności ze względu na masowy charakter prezentacji medium X muzy.

Galeria zdjęć

Poznaliśmy Ludzi 30-lecia Wolnej Polski

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!