Szczegóły aktualności:

NIK: pozytywna ocena wdrażania Narodowego Programu Zdrowia

Marzena Toczek | Zdrowie | 13-11-2019

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Samorząd Województwa Lubuskiego wdraża założenia Narodowego Programu Zdrowia. Kontrolerzy wskazali, że działania podejmowane przez Urząd od 2016 były efektywne, przebiegały zgodnie z przyjętymi założeniami i były prawidłowo finansowane. – Ochrona zdrowia jest naszym priorytetem. Pod lupę wzięte zostały m.in. zadania zakresu profilaktyki, które zostały ocenione pozytywnie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia, współpracę poszczególnych realizatorów NPZ i koordynację podejmowanych działań oraz ich monitoring i ewaluację.

Kontrolerzy pozytywnie ocenili działania Urzędu Marszałkowskiego i wskazali, że przyniosły one zakładane efekty. Co więcej – w wystąpieniu pokontrolnym zaznaczono, że „Urząd realizował także zadania nieprzypisane do realizacji jednostce samorządu terytorialnego, a stanowiące bądź wsparcie realizacji rządowych programów zdrowotnych, bądź uzupełnienie działań w obszarach, w których stwierdzono określone potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa lubuskiego”. W przypadku stwierdzonych przez kontrolerów odchyleń wprowadzono odpowiednie korekty w działaniach.

NIK przyjrzał się także zapisom Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 oraz  programom branżowym m.in. w zakresie onkologii i pediatrii w regionie.

Kontrolerzy NIK wyliczyli, że w obszarze samej ochrony i promocji zdrowia w latach 2016-2018 podjęto ponad sto różnych działań.

Zapisz się do naszego newslettera!