Szczegóły aktualności:

Książę pruski odebrał honorową odznakę

Michał Iwanowski | Współpraca Zagraniczna | 16-11-2019
Przyjaciel regionu lubuskiego, pruski książę Franz Friedrich Prinz von Preussen zebrał ponad 8.500 euro w ramach jubileuszu swoich 75 urodzin. Pieniądze przekazał w sobotę (16 bm.) na rzecz Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Jego wizyta była też okazją do wręczenia mu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, przyznanej przez Sejmik. Odznakę wręczył wicemarszałek Łukasz Porycki.

Franz Friedrich Prinz von Preussen urodził się w dawnym Grünbergu (dzisiejsza Zielona Góra) i na początku swojego życia mieszkał krótko w Zaborze. Województwo Lubuskie to jego rodzinne strony, dlatego często pełni rolę gościa honorowego podczas ważnych wydarzeń regionalnych, jak Święto Województwa Lubuskiego. Zaangażował się też w promocję lubuskich zamków, pałaców i dworów podczas Przystanku Woodstock w 2017 r.

Książę angażuje się też w organizowanie wsparcia na rzecz lubuskich jednostek. W latach 2018 i 2019 Województwo Lubuskie otrzymało 256 elektrycznych łóżek szpitalnych oraz wyposażenie szpitalne, których darczyńcą była Komandoria Zakonu Johanitów ze Szwajcarii. Odbiorcą darów były lubuskie szpitale: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Darczyńca pokrył również koszty transportu darów ze Szwajcarii do Województwa Lubuskiego.

Dzięki inicjatywie Franza Friedricha Prinza von Preussen, Muzeum Ziemi Lubuskiej wzbogaciło swoje zbiory o obraz olejny Cesarzowej Herminy z roku 1930/32, namalowany w pałacu w Zaborze przez Raffaela Schustera Woldana. Ten cenny dar został przekazany podczas uroczystości otwarcia reprezentacyjnej Sali Kryształowej w Pałacu w Zaborze w grudniu 2017 r. Franz Friedrich Prinz von Preussen był gościem honorowym tej uroczystości ze względu na powiązania rodzinne z tym historycznym miejscem.

Biorąc pod uwagę te zasługi, Sejmik Województwa przyznał Księciu Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

W sobotę w sali kryształowej na zamku w Zaborze, książę odebrał odznakę z rąk wicemarszałka Łukasza Poryckiego. Dziękując za to wyróżnienie, Franz Friedrich poinformował, że podczas jubileuszu swoich 75 urodzin, zebrał kwotę 8.500 euro, którą przekazał dyrektorowi placówki Andrzejowi Żywieniowi na zakup sprzętu sportowego dla dzieci z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Na zdjęciu od lewej: Franz Friedrich Prinz von Preussen, wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki i dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Andrzej Żywień.

Galeria zdjęć

Książę pruski odebrał honorową odznakę

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!