Szczegóły aktualności:

Zabawa mikołajkowa w Radwanowie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 15-11-2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Radwanowie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 7 tys. zł na zadanie pt. „Rozwijanie aktywności i integracji lokalnej społeczności wiejskiej poprzez udział w zabawie mikołajkowej w Radwanowie”.

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu zabawy mikołajkowej dla dzieci z powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego , które mają na celu wzbudzenie aktywności wśród lokalnej społeczności oraz integrację mieszkańców szczególnie tych najmłodszych. W ramach przedmiotowego zadania zostanie zakupiony strój Mikołaja Biskupa wraz ze strojami pomocników, ozdoby świąteczne, puzle dla dzieci oraz gofrownica i maszyna do popcornu.  

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapisz się do naszego newslettera!