Szczegóły aktualności:

Środki unijne pod nadzorem

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 15-11-2019

Do Urzędu Marszałkowskiego zjechali przedstawiciele dwóch lubuskich ZIT-ów: zielonogórskiego i gorzowskiego. Spotkanie dotyczyło postępów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wprowadzeniu rozwiązań przyśpieszających wykorzystanie i rozliczanie środków z RPO Lubuskie 2020. Wydarzeniu z udziałem samorządowców z północy i południa województwa przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.

Podczas rozmów dokonano przeglądu poszczególnych projektów pod względem zaawansowania ich wdrażania, poziomu certyfikacji oraz omówiono problemy towarzyszące prawidłowej i terminowej ich realizacji. Sugestie oraz uwagi pojawiające się podczas spotkania miały charakter usprawniający współpracę. Poruszono także problemy mogące przyczynić się do opóźnień w rozliczaniu wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, jak również przedstawiono plany dotyczące przyszłych inwestycji w zakresie RPO L2020. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przekazali ponadto wyjaśnienia dotyczące zagrożeń wynikających ze zmieniającego się kursu euro, czego skutkiem jest zmiana dostępnej alokacji w ramach poszczególnych poddziałań RPO L-2020.

Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań, które odbędą się w dniach 16–17 stycznia 2020 roku.

Galeria zdjęć

Zielona Góra: Spotkania z przedstawicielami ZIT-ów

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!