Szczegóły aktualności:

Obradował komitet Programu Interreg Polska-Saksonia

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 15-11-2019

W Klasztorze St. Marienthal w Ostritz (Saksonia) odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Podczas rozmów przedstawiono informacje na temat wyników ewaluacji Programu, a także wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów. Województwo Lubuskie reprezentował członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak oraz dyrektor Biura Współpracy i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Radosław Brodzik.

Program Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Wspierane są transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko–saksońskiego, a które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie rozwiązane i podjęte. INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020 jest realizowany po stronie polskiej na terenie 10 powiatów. W województwie lubuskiem jest to powiat żarski. Budżet Programu wynosi 70 mln euro.

Zapisz się do naszego newslettera!