Szczegóły aktualności:

O sytuacji kobiet w regionie

Marzena Toczek | Wydarzenia | 19-11-2019

Po raz kolejny obradowała Wojewódzka Rada Kobiet. Tym razem panie zapoznały się z diagnozą dotyczącą sytuacji kobiet w Polsce i regionie lubuskim. Informacje te dotyczyły zarówno sytuacji demograficznej, jak i ekonomicznej, społecznej i politycznej. Zaprezentowane zostały także działania urzędu marszałkowskiego na rzecz kobiet. Obradom przewodniczyła Zofia Szozda. W spotkaniu udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.

O sytuacji demograficznej kobiet mówiła Iwona Goździcka – zastępca kierownika ds. badań regionalnych Lubuskiego Urzędu Statystycznego. Prognoza nie jest optymistyczna w 2050 roku liczba kobiet zmniejszy się o 17 proc. Obecnie w Lubuskiem na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet. Średnia wieku Lubuszanek to 42 lata. Jednak coraz więcej kobiet w regionie przekroczyło już 60 rok życia. Spada więc liczba kobiet w wieku produkcyjnym. Obecnie 47 proc. jest aktywnych zawodowo. 15 proc. niepracujących to kobiety uczące się. 19 proc. nie pracuje poświęcając się obowiązkom zawodowym. Polska ma wysoki odsetek kobiet na wysokich stanowiskach – to 43%. To jeden z najwyższych poziomów w Europie i tendencja jest rosnąca. Niepokojące są dane dotyczące wynagrodzenia. Uposażenie kobiet stanowi 84% uposażenia mężczyzn.

Zobacz prezentację

O pozycji kobiet w polityce regionalnej i ogólnopolskiej mówiła zastępca dyrektora departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL Magdalena Balak-Hryńkiewicz. Obecnie w Lubuskiem mamy 13 kobiet – włodarzy na 82 gminy. 37% radnych gmin to kobiety, 22% to radne powiatu i 33% to radne województwa. Co ciekawe, wśród kadry zarządzającej urzędu marszałkowskiego 44 proc. to panie. Jeżeli chodzi o arenę ogólnopolską, to w sejmie zasiada kobiet, w senacie 25 proc.

Zobacz prezentację

O działaniach promocyjnych urzędu marszałkowskiego oraz możliwościach wsparcia mówili: dyrektor departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Joanna Malon, dyrektor departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska, kierownik wydziału promocji ochrony zdrowia Ewa Jaske, kierownik w departamencie infrastruktury społecznej Bogusław Zaraza oraz dyrektor departamentu PROW Arkadiusz Dąbrowski. Podkreślali, że urząd jest organizatorem wielu wydarzeń skierowanych m.in do kobiet, podczas którym mogą być realizowane także pomysły i propozycje Rady. To m.in. pikniki zdrowia, pikniki europejskie, święto województwa, kongres gospdoarczy, Lubuska Akademia Rozwoju, konferencje i spotkania.

Zobacz prezentacje:
Sylwii Pędzińskiej
Joanny Malon
Arkadiusza Dąbrowskiego

Lubuska Wojewódzka Rada Kobiet to organ doradczy, działający przy Marszałku Województwa Lubuskiego. W jej skład powołanych zostało 15 kobiet. Do zadań rady należeć będzie monitoring i analiza potrzeb kobiet w regionie w obszarach tj.: edukacja, zdrowie, rynek pracy, polityka społeczna oraz podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania.

Zgodnie z zarządzeniem Marszałek Województwa Lubuskiego w skład Wojewódzkiej Rady Kobiet powołane zostały:

- Bogumiła Burda

- Teresa Chromińska

- Agnieszka Chudziak

- Urszula Giercarz

- Kazimiera Jakubowska

- Dorota Kruszyna

- Halina Kunicka

- Krystyna Magdziarek

- Anna Michalczuk

- Teresa Sekuła

- Alicja Sosnowska

- Zofia Szozda

- Małgorzata Wawrzynkowska

- Aneta Woźniak-Ziółkowska

- Beata Zatylna

Galeria zdjęć

Wojewódzka Rada Kobiet

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!