Szczegóły aktualności:

O projektach modernizacji kształcenia zawodowego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 20-11-2019
O projektach modernizacji kształcenia zawodowego fot. Krzysztof Kubasiewicz

20.11.2019 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. wspierania realizacji projektów modernizacji kształcenia zawodowego w województwie lubuskim. Głównym celem było dotychczasowe podsumowanie projektów. Wicemarszałek Łukasz Porycki przekazał informację ze spotkań w Ministerstwie Finansów oraz podsumował sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli, w którym jeden z punktów dotyczył projektów związanych z modernizacją kształcenia.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowej realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski. Podczas spotkania Adam Misiaszek - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił informację dotyczącą obecnej sytuacji w projektach (EFS) oraz stan realizacji poszczególnych projektów (EFS).

Poddziałanie 8.4.1 w liczbach
Beneficjenci złożyli 23 projekty pozakonkursowe, które otrzymały dofinansowanie. Kwota ogółem projektów: 172 859 894,57 zł, wartość dofinansowania projektów: 161 208 167,54 zł. Główni beneficjenci: 12 Powiatów, 5 Gmin, Miasto Zielona Góra, 5 szkół ministerialnych (3 rolnicze, 2 leśne).

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 74 szkoły. Do dziś osiągnięto wskaźnik na poziomie – 40 szkoły (54,05%). Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 677 nauczycieli. Do dziś osiągnięto wskaźnik na poziomie – 223 nauczycieli (32,94%).  Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – cel do końca 2023 roku – 5 656 uczniów.  Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie 4 040 uczniów, co stanowi 71,42% założonej wartości ogólnej. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – cel 677 nauczycieli. Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie 717 nauczycieli, co stanowi 105,91% założonej wartości ogólnej.  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – cel 72 obiekty. Do końca roku osiągnięto wskaźnik na poziomie 61 obiektów, co stanowi 84,72% założonej wartości ogólnej.

Przedstawiono wybrane wskaźniki  m.in. na przykładzie ZS CKR w Kamieniu Małym i ZS CKR w Henrykowie.

ZS CKR w Kamieniu Małym - liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 41 uczniów. Dotychczas osiągnięto – 30 (73,17%). Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 15 nauczycieli. Dotychczas osiągnięto – 15 (100%). Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1 obiekt. Dotychczas osiągnięto – 1 (100,00%).

ZS CKR w Henrykowie - liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 67 uczniów. Dotychczas osiągnięto – 47 (70,15%). Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 8 nauczycieli. Dotychczas osiągnięto – 9 (112,50%). Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1 obiekt. Dotychczas osiągnięto – 0 (100,00%).

Podsumowanie wyniku finansowego

  1. Dotychczas w ramach realizacji wszystkich 23 projektów w ramach poddziałania 8.4.1 oraz 2 projektów w ramach poddziałania 8.4.2 przekazano łączną kwotę dofinansowania w wysokości 116 192 209,34 zł.
  2. Dotychczas w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność zatwierdzono łączna kwotę dofinansowania w wysokości 90 379 916,27 zł.
  3. Do projektów w ramach działania 8.4 wniesiono i zatwierdzono dotychczas  w ramach wkładu własnego kwotę w wysokości 6 841 610,51 zł.

Galeria zdjęć

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach RPO

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!