Szczegóły aktualności:

Obrady Zarządu Związku Województw RP

Marzena Toczek | Wydarzenia | 27-11-2019

27 listopada odbyły się obrady Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Przedstawiciele regionów zajęli się m.in. projektem Strategii równoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2013. Podejmą także uchwałę dotyczącą projektu Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Województwo lubuskie reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak, która pełni funkcję członka zarządu ZWRP.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Celami Związku są m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Do kompetencji Zarządu ZWRP należą m.in. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia, wykonywanie uchwał Zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji.

W skład zarządu wchodzą:
W skład zarządu związku weszli także:
- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego - wiceprezes związku,
- Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego  - wiceprezes związku,
- Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego  - wiceprezes zarządu,
- Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego - członek zarządu związku,
- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego - członek zarządu związku,
- Rafał Kandziora - Radny Województwa Śląskiego - członek zarządu związku.

Zapisz się do naszego newslettera!