Szczegóły aktualności:

Marszałek Promotorem Infrastruktury Sportowej XX-lecia

Marzena Toczek | Wydarzenia | 26-11-2019
Marszałek Promotorem Infrastruktury Sportowej XX-lecia fot. Krzysztof Kubasiewicz

Marszałek Elżbieta Anna Polak uhonorowana została tytułem Promotor Infrastruktury Sportowej XX-lecia w ramach 20. edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu oraz towarzyszącej mu 11. edycji konkursu Sportowa Gmina i VIII edycji konkursu Pasjonat Sportowej Polski. Wyróżnienie to przyznane zostało za zaangażowanie w realizację autorskich programów i za podejmowanie działań w kierunku wspierania dalszej rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w regionie.

Marszałek Elżbieta Anna Polak od wielu lat wspiera sport w regionie. Jest to dla niej ważny element życia zawodowego, społecznego i prywatnego. Będąc na stanowisku Burmistrza Małomic postawiła na wychowanie przez sport, dzięki czemu w mieście powstały: Ośrodek Sportów Wodnych, Ośrodek Piłki Nożnej, zmodernizowała hale sportowe i obiekty oświatowe. Przez 15 lat (1985 - 2000) zasiadała w zarządzie Młodzieżowego Klubu Sportowego Iskra Małomice i kierowała młodzieżową sekcją kajakarską, odnoszącą sukcesy międzynarodowe. Była również pionierem w zakładaniu uczniowskich klubów sportowych. Jako Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze stworzyła i zrealizowała liczne projekty tj. Lubuska Akademia Sportu dla rozwoju kadry trenerskiej województwa lubuskiego, Szkoła Równych Szans (65 partnerów w Lubuskiem), czy też Lubuska Szkoła Równych Szans (partnerstwo z 85 szkołami). Przez pewien czas (2007 r.) udzielała się społecznie jako Członek Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra.

Marszałek jest autorką programu „Lubusik – sportowe boisko na lato”, którego celem była budowa w partnerstwie samorządu województwa oraz samorządów gminnych boisk do plażowej piłki siatkowej. Za ten program Lubuskie otrzymało wyróżnienie "Budowniczy Polskiego Sportu" oraz Nagrodę im. Kazimierza Wielkiego (najwięcej wydanych pieniędzy na poprawę infrastruktury technicznej). Marszałek jest także autorką programu Lubuskie siłownie pod chmurką oraz Rekreacja nad lubuską woda, zakładającego modernizacje kąpielisk. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu marszałek Polak zmodernizowane zostały obiekty Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Zaniedbywane przez lata miejsce otrzymało liczne dofinansowania na modernizację i budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz wsparcie na organizację imprez o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dawna perła pięcioboju nowoczesnego nie tylko odzyskała blask i rangę w skali kraju ale rozwinęła się tak, że korzystają z tej bazy nie tylko sportowcy regionu lubuskiego, ale również zawodnicy klasy międzynarodowej. Ośrodek realizuje również projekt z zakresu informatycznego e-Drzonków.


20. edycja konkursu Budowniczy Polskiego Sportu oraz towarzysząca mu 11. edycja konkursu Sportowa Gmina i VIII edycja konkursu Pasjonat Sportowej Polski to przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu „buduj Sportową Polskę”, którego Ambasadorami są firmy ALSTAL Grupa Budowlana oraz SELENA. Ponadto inicjatywie patronowali marszałkowie województw, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz czołowe organizacje sportowe.

W tej edycji tradycyjnie przyznane zostały wyróżnienia za osiągnięcia w bieżącym roku, ale oprócz tego wręczono nagrody specjalne za działania na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Uhonorowano najaktywniejsze samorządy, liderów wśród wykonawców oraz dostawców specjalistycznych rozwiązań stosowanych w budowie i modernizacji obiektów sportowych, zasłużonych projektantów, wyjątkowe obiekty. Wyróżnienia odebrali również przedstawiciele samorządów województw za zaangażowanie w realizację autorskich programów i za podejmowanie działań w kierunku wspierania dalszej rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w regionach.

Wręczenie nagród Budowniczy Polskiego Sportu, Inwestor na Medal, Promotor Infrastruktury Sportowej, Sportowa Gmina Sportowy Obiekt oraz Sportowa Architektura Regionu, Pasjonat Sportowej Polski poprzedziła prezentacja filmowa osiągnięć regionów, która unaoczniła, jak wiele zrobiono na rzecz budowania odpowiedniej bazy do uprawiania sportu w ciągu ostatnich dwóch dekad. Nie byłoby tego efektu bez profesjonalizmu, zaangażowania i pasji wielu osób.

Zapisz się do naszego newslettera!