Szczegóły aktualności:

Rozmawiają o wsparciu dla obszarów wiejskich

Marzena Toczek | Wydarzenia | 28-11-2019
W dniach 28-30 listopada 2019 roku, delegacja lubuskich przedstawicieli LGD i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na czele której stoi Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, bierze udział w spotkaniu, mającym na celu wymianę doświadczeń we wdrażaniu instrumentu RLKS. Województwo kujawsko - pomorskie jest jednym z dwóch województw w Polsce, które zdecydowało się na zastosowanie instrumentu wielofunduszowości.
- Instrument RLKS to jedyna szansa na wsparcie finansowe dla obszarów wiejskich po 2020 roku - powiedział wicemarszałek Tomczyszyn na otwarciu spotkania.
 
Z informacji, które dotychczas były przekazywane Samorządom, w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, będzie o wiele mniej pieniędzy.
 
- W nowej perspektywie finansowej nie będzie już Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Województwo kujawsko - pomorskie pokazało jednak, że można ten problem rozwiązać - dodał wicemarszałek.
 
W województwie lubuskim, już od ponad 10 lat, funkcjonuje 10 Lokalnych Grup Działania. Są one odpowiedzialne za wdrażanie funduszy PROW w ramach działania LEADER. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 28 Lokalnych Grup Działania, w czym 26 jest grupami wielofunduszowymi.
 
- Lokalne Grupy Działania to doświadczone partnerstwo terytorialne. Mógłbym godzinami opowiadać o fantastycznych projektach, realizowanych przez LGD - powiedziała na zakończenie spotkania Stanisław Tomczyszyn.
 
Urząd Marszałkowski reprezentują także:
Agata Wdowiak - Zca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych
Agnieszka Zatorska - Zca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Arkadiusz Dąbrowski - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania:
1. Katarzyna Sylwanowicz - Prezes Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, LGD Zielone Światło
2. Tatiana Wasilewska - prezes LGD Kraina Lasów i Jezior
3. Leonard Pietrow - wiceprezes LGD Zielonej Doliny Odry i Warty
 

Zapisz się do naszego newslettera!