Szczegóły aktualności:

Mikołajki z Doktorem Clownem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 29-11-2019

Fundacja Dr Clown w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Warsztaty świąteczne z Fundacją Dr Clown”.

W ramach zadania Fundacja zorganizuje warsztaty mikołajkowe łącznie w pięciu lubuskich placówkach. Beneficjentami będą mali pacjenci Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a także podopieczni Domu Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia” w Zielonej Górze. Dr Clown planuje również odwiedzić zielonogórskich uczniów Szkoły Podstawowej ze Spektrum Autyzmu „Dalej Razem”. Spotkania mikołajkowe mają w założeniu szerzenie idei terapii śmiechem, dzięki której dzieci, młodzież i seniorzy dotknięci różnymi schorzeniami będą pozytywniej nastawieni do podejmowanych działań leczniczych.

Zarząd Województwa Lubuskiego 25 listopada br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Fundacji Dr Clown Oddział w Zielonej Górze i przyznał dofinansowanie w wysokości 8.332 zł.

Zapisz się do naszego newslettera!