Szczegóły aktualności:

Lubuskie Bony Rozwojowe po raz drugi

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 06-12-2019

6 grudnia br. wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności 403 lubuskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w subregionie zielonogórskim poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji ich 1039 pracowników - 571 kobiet, 468 mężczyzn. Wartość projektu to ponad 17 mln zł. 

- Miesiąc temu miałem przyjemność podpisać umowę z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową, która jest operatorem w  subregionie gorzowskim. Dziś podpisujemy umowę na kwotę 17 mln zł z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Są to bony rozwojowe, które pomagają przedsiębiorcom z naszego regionu szkolić swoich pracowników, zwłaszcza tych po 50 roku życia i niskich kwalifikacjach. Mamy trzy pełne lata, aby przeszkolić tych pracowników  – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki. Jak podkreślał wicemarszałek projekt zakłada wsparcie dla 400 przedsiębiorców, ale spodziewamy się, że wynik będzie dużo lepszy.

Lepszych wyników spodziewa się także Hanna Nowicka - prezes ARR. - Jest mi niezmiernie miło, że będziemy prowadzili drugą edycję, dlatego że pierwsza okazała się dużym sukcesem. Podpisaliśmy blisko 950 umów z przedsiębiorcami, którzy mogli uzyskać dofinansowanie na szkolenia, studia podyplomowe, coaching i doradztwo. Naszymi głównymi beneficjentami są kobiety, co mnie bardzo ciszy i na to też zwracamy uwagę. Najchętniej korzystały osoby, które legitymowały się ukończeniem studiów wyższych. Było bardzo dużo szkoleń miękkich, dotyczyły podnoszenia kompetencji pracowników, zarządów, menadżerów, jak również typowo szkoleń zawodowych np. operator wózków widłowych, spawalnictwo. Jestem przekonana, że w tej edycji będzie jeszcze lepiej – mówiła prezes.  

„Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” będzie realizowany w powiatach: zielonogórskim, świebodzińskim, krośnieńskim, wschowskim, nowosolskim, żarskim, żagańskim i mieście Zielona Góra. Wsparcie będzie w szczególności skoncentrowane na pracownikach powyżej 50 roku życia i pracownikach o niskich kwalifikacjach. Projekt przyczyni się do dostosowania przedsiębiorców i ich pracowników z subregionu zielonogórskiego do zmian zachodzących w gospodarce. Wsparcie w projekcie udzielane będzie w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, a dofinansowane usługi rozwojowe zostaną wybrane samodzielnie przez przedsiębiorców i ich pracowników z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) lub zamówionych poprzez BUR.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z TYLDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość projektu wynosi 17 646 924,56 zł, dofinansowanie w wysokości 85% - 14 999 885,87 zł, wkład własny w wysokości15% - 2 647 038,69 zł.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Galeria zdjęć

Lubuskie Bony Rozwojowe

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!