Szczegóły aktualności:

Szkolenie z zastosowania prawa zamówień publicznych w projektach PW INTERREG VA BB- PL 2014 - 2020

Aneta Ciesielska | Interreg | 09-12-2019

w dniu 6.12.2019 r. odbyło się szkolenie z zastosowania prawa zamówień publicznych  w projektach PW INTERREG VA BB - PL 2014-2020.

Szkolenie otworzył Pan Radosław Brodzik – Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Beneficjenci dowiedzieli się jak przygotować ofertę, dokonać oceny formalnej, wybrać wykonawcę oraz prawidłowo zawrzeć umowę w postępowaniu prawa zamówień publicznych.

Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Falkowska adwokat, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich. W szkoleniu udział wzięło prawie 120 osób.

Prezentacja ze szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera!