Szczegóły aktualności:

Szkolenia dot. rozliczania projektów EFS

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 07-01-2020

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na szkolenia dla beneficjentów, a w szczególności dla nowych beneficjentów, które odbędą się 14 stycznia 2020 r. w Zielonej Górze oraz 15 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wielopolskim.

O szkoleniach

Szkolenia skierowane są do beneficjentów, a w szczególności dla nowych beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Podczas szkoleń przekazane zostaną informacje dotyczące rozliczania projektów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Omówione zostaną:

-       umowa o dofinansowanie w wybranych zapisach dotyczących rozliczania projektów, a także w kwestii wprowadzania zmian do projektu harmonogram płatności,

-       obsługa SL2014 w zakresie logowania i obsługi,

-       komunikacja przez SL2014 z Instytucją Zarządzającą,

-       wniosek o płatność wraz z poszczególnymi jego elementami,

-       monitoring uczestników projektu,

-       baza personelu zaangażowanego w realizację projektu,

-       zamówienia publiczne w SL2014.

Szkolenia odbędą się:

-       14 stycznia 2020 r. w Zielonej Górze w godz. 9:45-14:30 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);

-       15 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wielopolskim w godz. 9:45-14:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 216, II piętro).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem zamieszczonym poniżej. Prosimy o zgłaszanie osób, które dotąd nie brały udziału w tym cyklu szkoleniowym.

W kwestii szkolenia w Zielonej Górze na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia 2020 r. poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=344895

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. szkolenia w Zielonej Górze).

W kwestii szkolenia w Gorzowie Wielkopolskim na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2020 r. poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345018

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).

O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera!