Szczegóły aktualności:

Dotacje na zabytki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 09-01-2020

Od 1 do 31 stycznia 2020 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.

Zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego określa Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z 22 października 2012 r.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej www.bip.lubuskie.pl - ikonka Kultura/Ochrona Zabytków.

Zapisz się do naszego newslettera!