Szczegóły aktualności:

O rozwoju Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Marzena Toczek | Wydarzenia | 23-01-2020

Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Animacji Kultury, plany rozszerzenia działalności jednostki oraz aktualny stan realizacji inwestycji zakładającej budowę Centrum Kreatywnej Kultury to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Izabelą Kumor-Pilarczyk – dyrektor jednostki. Marszałek miała także okazję obejrzeć efekty modernizacji willi, która jest siedzibą RCAK.

Projekt „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” to działanie, którego celem było przywrócenie świetności jednej z najpiękniejszych zielonogórskich pereł architektury.

Zmiany za pieniądze unijne

W ramach projektu wyremontowano i przebudowano obiekt dostosowując go do typowo kulturalnych funkcji potrzebnych w tym rejonie miasta. Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.2 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, poddziałanie 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Wartość projektu – 6,6 mln zł.

W Centrum będzie się więcej działo

Obecnie w ramach Regionalnego Centrum Animacji Kultury funkcjonuje Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa oraz tkalnia. Jednak, jak zapewniała dyrektor jednostki zakres działalności Centrum będzie poszerzony. Planowana jest realizacja działań mających na celu wsparcie młodych talentów w zakresie sztuki muzycznej i plastycznej. W planach jest także wsparcie regionalnych zespołów ludowych. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że warto już teraz pomyśleć o realizacji projektów systemowych, szczególnie, że na działania z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie przeznaczone będzie 45% środków. Marszałek podkreślała, że Centrum powinno pełnić także funkcje edukacyjne. Zaproponowała realizację projektu, którego celem będzie kształcenie kadry w zakresie kultury i sztuki. Przykładem podobnego projektu była Lubuska Akademia Sportu, która kształciła kadry sportowe: menadżerów, trenerów, instruktorów. Poinformowała także, że jest możliwość realizacji projektów transgranicznych.

Już wkrótce nowa inwestycja

W Regionalnym Centrum Animacji Kultury powstanie Centrum Kreatywnej Kultury. Obecnie trwa procedura przetargowa, której celem jest wyłonienie wykonawcy projektu. Wyniki postępowania poznamy w lutym. Zgodnie z harmonogramem, inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W lutym także dyrektor RCAK ma przedstawić propozycje funkcjonowania Centrum oraz plany rozszerzenia działalności.

Galeria zdjęć

Wizyta w RCAK

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!