Szczegóły aktualności:

Niemiecki biznes zainteresowany województwem lubuskim

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 14-02-2020

Przedstawiciele IHK, czyli niemieckiej izby przemysłowo-handlowej odwiedzili województwo lubuskie. Wszystko po to, aby porozmawiać m.in.o liniach kolejowych, budowie dróg oraz organizacji wspólnych wydarzeń. Z partnerami z Niemiec spotkał się członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Na pierwszy plan wysunęły się kwestie transportowe. Uczestnicy spotkania dyskutowali np. o funkcjonowaniu połączeń transgranicznych pomiędzy województwem lubuskim a Brandenburgią. Poruszono kwestię perspektywy rozwoju linii kolejowej nr 203 (dawna "Kolej Wschodnia") i planie utworzenia Wspólnoty Interesów Ostbahn (IGOB) po stronie niemieckiej. Rozmowy o transporcie objęły również sprawę przebudowy granicznego mostu przez Odrę w mieście Kostrzyn w ciągu drogi krajowej nr 22.

Sporo miejsca poświęcono polsko - niemieckim projektom realizowanym w ramach INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Mowa tutaj np. m.in. o projekcie RaiLBlu. Zakłada on poprawę dostępności połączeń transgranicznych. Ciekawą inicjatywą jest też ODRA VELO. Chodzi o budowę systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko–niemieckim

Zapisz się do naszego newslettera!