Szczegóły aktualności:

Prof. Hładkiewicz o mieszkańcach Środkowego Nadodrza

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 19-02-2020

Lubuski historyk, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wiesław Hładkiewicz spotkał się dziś (19.02) z marszałek Elżbietą Anną Polak. Rozmowa dotyczyła publikacji profesora dotyczącej życia codziennego mieszkańców Środkowego Nadodrza do 1945 r.  Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach wsparcia wydawnictwa przez samorząd województwa.  

Autor książki od lat z pasją historyka pisze o naszym regionie: o ludziach, ich życiu i osiągnięciach. Odsłania elementy przeszłości, mające wpływ na naszą dzisiejszą tożsamość. Pomaga zdobyć wiedzę o tym co nas otacza, ale również o tym, co przeminęło, a niekiedy ma na nas wpływ. Niekiedy zaciekawia historią regionu i ludzi.

Prof. Wiesław Hładkiewicz przybliża nam bogactwo dziejów naszego regionu. Naprowadza na historyczne tropy jego dzisiejszego pejzażu kulturowego – ułatwia dostrzeżenie specyfiki i wyjątkowości Ziemi Lubuskiej, także w toku dziejów Europy. Na kartach książki przedstawia nie tylko swój pogląd na przeszłe wydarzenia historyczne epizody czy ciekawostki z życia mieszkańców Środkowego Nadodrza. Spogląda również na ludzi               

Prof. Wiesław Hładkiewicz w 1973 roku ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat pracy: „Ekspansja kolonialna Rzeszy niemieckiej w Afryce 1884-1890”, a w 1977 roku uzyskał na tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc pracę pt. „Polacy w Zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949”. W 1996 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. „Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972”. Stypendysta europejskich uczelni i instytutów (Drezno, Pecs, Exeter, Güstrow). Promotor dwóch rozpraw doktorskich (dr Anna Łoś-Tomiak, dr Adam Ilciów). Autor trzech książek naukowych („Elita polityczna emigracji polskiej w Londynie 1945-1972”, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949, „System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919”) oraz ponad 100 artykułów i publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii polityki, metodologii badań politologicznych, dziejach Polonii oraz polskiej emigracji politycznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich

Zapisz się do naszego newslettera!