Szczegóły aktualności:

Wsparcie na kulturę, sport i wymianę młodzieży

Dariusz Nowak | NGO | 20-02-2020
Blisko 30 tys. zł na 5 wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o wsparciu kolejnych inicjatyw lubuskich organizacji pozarządowych. Dzięki temu m.in. odbędą się warsztaty teatralne na Słowacji, czy też zostanie zorganziowana akcja "Wspólne Jutro - Polsko - Białoruska Wymiana Młodzieży".
Karate bez granic - integracja europejska młodych karateków

Za organizację wydarzenia, które zaplanowano w dniach od 23 do 28 marca, odpowiada Klub Karate Kontra Żary. Wezmą w nim udział sportowcy z Polski i Niemiec. Dwudniowa integracja  ok. 60 karateków będzie skupiona na nawiązywaniu nowych znajomości, wzajemnym poznawaniu kultury i obyczajów wśród uczestników. Przewidziano m.in. wspólne treningi karate.Wydarzenie wsparto kwotą 4 tys. zł.
 
Integracja Europejska jest OK
 
Stowarzyszenie CURTEZ otrzymało wsparcie w wysokości 5 tys. zł na realizację zadania publicznego pn.: "Integracja Europejska jest OK”. Zaplanowano je na kwiecień i czerwiec. Inicjatywa polegaa na integracji polsko-niemieckiej wychowanków Ośrodka Kuratorskiego w Zielonej Górze i podopiecznych objętych powstępowaniem wykonawczym w ramach prowadzonych nadzorów, oraz młodzieży z Ensemble „Pfiffikus 1979” e.V. z Cottbus. Projekt rozpocznie cykl okresowych działań integracyjno - edukacyjnych z udziałem młodzieży.
 
Wspólne Jutro - Polsko-Białoruska Wymiana Młodzieży
 
Z kolei 7 tys. zł powędruje do Fundacji "Współpraca" w Zielonej Górze. Organizacja wykorzysta je na organizację polsko-białoruskiej wymiany młodzieży. Od lipca do września odbywać się będa warsztaty o tematyce edukacji obywatelskiej, społecznej, historycznej, samorządowej oraz wolontariackiej z elementami rekreacji dla grupy dzieci białoruskiej na terenie Polski oraz grupy młodzieży lubuskiej na Białorusi. Kilkudniowe spotkania odbędą się w Łagowie Lubuskim oraz Witebsku. Przewidziany jest udział ok 40 osób.
 
Kajaki i sporty wodne
 
Wsparcie od zarządu województwa w kwocie 6 tys. zł pomoże także w udziale młodych kajakarzy z Klubu w Nowej Soli w sportowej rywalizacji z kajakarzami z Cottbus. W ramach zadania dzieci będą miały możliwość m.in. nauki jazdy na nartach wodnych, przygotowywania wspólnego posiłku, przełamywania barier językowych oraz kulturowych z partnerem niemieckim. Planowany udział ok. 30 uczestników oraz ich opiekunów.
 
Autorskie warsztaty teatralne w Nitrze na Słowacji
 
W ramach zadania w miejscowości Nitra przeprowadzone zostaną warsztaty dla słowackiej młodzieży i reżyserów. Projekt zakłada konfrontację trzech różnych metod twórczych z udziałem m.in. Cezarego Molendy – aktora z Zielonej Góry. Inicjatywa jest kontynuacją akcji zapoczątkowanej w 2018 r. Ideę dofinansowano kwotą 4,5 tys. zł.
 

Zapisz się do naszego newslettera!