Szczegóły aktualności:

Zakończono termomodernizację szkoły w Przecławiu

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 21-02-2020

21 lutego br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn wziął udział w uroczystości przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przecławiu. Była to również okazja do uroczystego podsumowania zakończenia inwestycji w ramach RPO Lubuskie 2020 pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Przecławiu, Gmina Niegosławice”.

Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach poprawy systemu grzewczego wymieniono rury i grzejniki, dokonano montażu instalacji oraz systemu zarządzania energią. Wykonana została nowa kotłownia, a stare piece węglowe zastąpiły kondensacyjne kotły gazowe oraz zamontowano pompę ciepła woda – powietrze. W zakres prac wchodziło również wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją, wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 2 696 750 zł, co stanowi 85% wartości zadania.

Zdjęcie i informacja: http://niegoslawice.pl/process/termomodernizacja-budynku-szkoly-podstawowej-w-przeclawiu/

Zapisz się do naszego newslettera!