Szczegóły aktualności:

Obrady Zarządu Związku Województw RP

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 28-02-2020

28 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Województw RP. Przedstawiciele regionów zajmowali się m.in. sprawozdaniem z działalności i  wykonania budżetu za rok 2018 i rok 2019, projektem budżetu na 2020 oraz projektem uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Województw RP. W obradach w Hotelu Arłamów w Ustrzykach Dolnych, wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak, która pełni funkcję członka zarządu ZWRP.

W pierwszej części posiedzenia Zarząd ZWRP zajął się powołaniem na stanowisko nowego dyrektora biura ZWRP pana Jakuba Mielczarka, który zaprezentował swoje doświadczenie i dokonania.  

- Działalność związku województw powinna być rozwijana  przez nową energię, a także przez realizację projektów unijnych – mówił prezes ZWRP Olgierd Geblewicz, rekomendując kandydaturę pana Mielczarka.

Członkowie zarządu dyskutowali na temat przyszłości ZWRP w aspekcie finansowym. Zarząd ustalił, aby na następne Zgromadzenie Ogólne Związku Województw przygotowana została prezentacja dotycząca podniesienia składek członkowskich pod zabezpieczenie zadań statutowych ZWRP. Propozycja zostanie najpierw przesłana do wszystkich członków ZWRP.

Omówione zostały także sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za 2018 i 2019 rok. Omawiając działalność ZWRP w ubiegłym roku prezes Geblewicz podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za Forum Regionów Polski i Chorwacji, które odbyło się we wrześniu w Zielonej Górze: -  Mogliśmy odwiedzić piękną Ziemię Lubuską. Forum było okazją do wymiany doświadczeń, ale podziwialiśmy piękno Regionu Lubuskiego i lubuskie winnice. Było to bardzo ciekawe spotkanie, bardzo dziękuję Pani Marszałek za organizację tego wydarzenia.

Prezes Geblewicz zwracał także uwagę na stronę informacyjną ZWRP: - Ważne jest promowanie naszej różnorodności i naszych regionów oraz ich piękna, aby przyciągnąć widzów, czytelników. Nasza działalność informacyjna nie powinna być sucha i czysto informacyjna, ale pokazująca np. piękno regionów – podkreślał prezes.

Podczas dyskusji rozmawiano także o zacieśnieniu współpracy z Chorwacją. Następne Forum Regionów Polski i Chorwacji odbędzie się w dniach 31 maja – 4 czerwca w Żupanii Osijecko-Barańskiej w Chorwacji.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Celami Związku są m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Do kompetencji Zarządu ZWRP należą m.in. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia, wykonywanie uchwał Zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji.


W skład zarządu wchodzą:

- Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego prezes zarządu ZWRP,
- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego  - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego  - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego - członek zarządu ZWRP,
- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego – członek zarządu ZWRP,
- Rafał Kandziora - Radny Województwa Śląskiego - członek zarządu ZWRP.

Galeria zdjęć

Obrady ZWRP

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!