Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 06-03-2020

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 marca 2020 r. o godz. 14:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali:
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na  lata 2021 – 2030,
- „Raport z realizacji w 2019 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 -2021”,
- „Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku”
oraz przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 19.12.2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera!