Szczegóły aktualności:

Profilaktyka zdrowotna dziecka w kryzysie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 25-02-2020

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lutego br. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 4.400 zł na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dziecka w kryzysie”, realizowane w okresie od 1 kwietnia do 26 czerwca 2020 r.

Organizacja przedmiotowego zadania publicznego polega na podjęciu działań profilaktycznych w obszarze zdrowia wśród matek i ich dzieci przebywających w „Domu Samotnej Matki” i mieszkaniach chronionych w Zielonej Górze. W ramach Oferty Stowarzyszenie planuje zorganizować profilaktyczną kontrolę dzieci przez lekarza pediatrę i neurologopedę oraz przeprowadzić pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla matek. Realizacja powyższego zadania ma w założeniu wyposażenie uczestniczek w wiedzę niezbędną do właściwej pielęgnacji i opieki nad dzieckiem teraz i w przyszłości. Zgłoszone zadanie spełnia wszystkie warunki określone w art. 19a ww. ustawy.

https://bip.lubuskie.pl/189/3465/Oferta_Terenowego_Komitetu_Ochrony_Praw_Dziecka_w_Zielonej_Gorze/

Zapisz się do naszego newslettera!