Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 06-03-2020

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 6 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Na posiedzenie komisji został zaproszony Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej.

Członkowie Komisji:
- zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020,
- przyjęli sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005-2020,
- przyjęli protokół nr 1/20 z posiedzenia Komisji w dniu 13.02.2020 r.
Ponadto zapoznali się z informacją o działalności Lubuskiej Izby Rolniczej.

Zapisz się do naszego newslettera!