Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 09-03-2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 9 marca 2020 r. o godz. 9.30 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali:
- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok,
- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033
oraz przyjęli protokół nr 1/20 z posiedzenia Komisji w dniu 14.02.2020 r.

Zapisz się do naszego newslettera!