Szczegóły aktualności:

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 12-03-2020

Publikujemy praktyczne informacje dotyczące koronawirusa. Dowiesz się, co masz zrobić, gdy masz podstawy sądzić, że możesz być zarażony, lub Twoi bliscy. Podajemy też całodobowe numery telefonów do stacji sanepidu. Poznaj też zalecenia Ministerstwa Zdrowia. AKTUALIZACJA. Zamknięte szkoły i przedszkola. Ogranicz wizyty w urzędzie i innych miejscach publicznych

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Szpitale, dla których Wojewoda Lubuski w drodze decyzji administracyjnej podwyższył stopień gotowości:

 • 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Żary.
 • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.
 • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
 • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
 • Nowy Szpital w Szprotawie.
 • Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

AKTUALIZACJA 13 marca:

W regionie cały czas jest tylko jeden pacjent z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa. To pacjent "0", który trafił do zielonogórskiego szpitala 2 marca. Łącznie 18 osób znajduje się pod obserwacją, ale u pięciu osób 13 marca wykluczono obecność koronawirusa. W czwartek rekomendacje i plany działań na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa w regionie były tematem posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem Zarządu Województwa Lubuskiego.

Pacjenci, u których wynik testu okazał się ujemny (brak zakażenia) będą dziś wypisani ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. To pięcioosobowa rodzina. Pozostałe osoby oczekują na wyniki testów.

W Gorzowie Wlkp. prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Jerzy Ostrouch wystąpił do wojewody lubuskiego o 20 mln zł na utworzenie oddziału zakaźnego na 130 łóżek, który ma być zlokalizowany w obiektach przy ul. Walczaka. Jednocześnie szpital wystąpił też o przyznanie 350 tys. zł z budżetu województwa na sprzęt i wyposażenie laboratorium diagnostycznego do testów na obecność koronawirusa. Obecnie oddział zakaźny w Gorzowie jest w fazie organizacji.

W piatek 13 marca marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak zwróciła się z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym przedstawiła następujące konkluzje z posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem Zarządu Województwa i prezydentów Zielonej Góry i Gorzowa:

 1. Potrzeba włączenia SPZOZ MSWiA w Zielonej Górze (Polikliniki) sąsiadującej ze Szpitalem Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. do gotowości epidemiologicznej; pozwoli to na poprawę sytuacji w zakresie zabezpieczenia pacjentów, którzy nie są zakażeni, a oczekują na zabiegi ratujące życie.

 2. Rozważenie wstrzymania wszystkich zabiegów planowych w szpitalach; pozwoli to na zaoszczędzenie już brakującego sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych w danym czasie do udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub zakażonych koronawirusem.

 3. Potrzeba zapewnienia opieki dla dzieci lekarzy i personelu szpitali, w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków.

 4. Konieczność doposażenia lubuskich stacji pogotowia ratunkowego w dodatkowe ambulanse (1 ambulans medyczny – koszt ok. 670 000 zł  oraz 2 ambulanse transportowe – koszt ok. 370 000 zł za jeden pojazd).

 5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej proponujemy pilne rozważenie decyzji o zamknięciu placówek handlowych (z wyłączaniem np.  handlu spożywczego, aptek, stacji benzynowych) oraz lokali rozrywkowych, które dają okazję do spotkań dużej grupy ludzi,  zwiększając potencjalność zagrożenia zakażenia się wirusem.  

 6. Konieczność realizacji decyzji finansowych oraz realne przekazywanie środków finansowych na zakup sprzętu dla lubuskich szpitali, z uwagi na fakt, iż dostawcy preferują i oczekują natychmiastowej  płatności gotówką.

 7. Bezwzględna potrzeba zabezpieczenia i wyposażenia szpitali w środki ochrony indywidualnej osób opiekujących się pacjentami, gdyż personel boi się pracować przy osobach zakażonych; potrzeba sprzętu do codziennej bieżącej pracy.

 8. Płacenie za gotowość oddziałów szpitalnych do realizowania procedur; w chwili obecnej decyzją administracyjną Wojewoda Lubuski wyłączył z codziennego funkcjonowania kilka oddziałów, które mają zabezpieczyć ewentualny napływ pacjentów zarażonych koronawirusem.

 9. Wsparcie funkcjonowania szpitali przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ poprzez przekazanie środków pieniężnych wynikających z ryczałtu – wcześniejsze przelewy środków (1/12 ryczałtu);  szpitale będą miały możliwość dokonania zakupów, gdyż niektóre oddziały nie realizują działań planowych; brak szybkich decyzji NFZ może spowodować utratę płynności finansowej szpitali, a w konsekwencji ich zadłużanie.

 10.  Zbyt długa diagnostyka i oczekiwanie na wyniki badań w kierunku wykrycia patogenu koronawirusa. Obecnie w województwie lubuskim takie badania wykonywane są w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.  Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze dysponuje laboratorium, które po doposażeniu mogłoby szybciej i sprawniej wykonywać badania (testy). Laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego wymaga jednak doposażenia w niezbędny do przeprowadzania badań sprzęt i aparaturę, tj.:

 • komorę laminarną co najmniej 2 klasy – koszt ok. 100.000 zł,

 • chłodnię dedykowaną do przechowywania odczynników do badań genetycznych – koszt ok. 40.000 zł,

 • aparaturę do badań PCR:

  - aparat do izolacji – automat, cena ok. 220.000 zł,

  - aparat do rozdziału PCR – automat, cena ok. 170.000 zł

Łączny koszt uruchomienia laboratorium to ok. 530.000 zł. Jednocześnie należałoby zabezpieczyć środki na wykonywanie badań – koszt jednego badania szacuje się na ok 50-70 zł. Szybka diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń pozwoli również na obniżenie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia przez dłuższy okres ochrony indywidualnej personelu medycznego.

AKTUALIZACJA. Zamknięte szkoły i przedszkola

Od 12 do 25 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. 12-13 marca to okres przejściowy, kiedy dzieciom w szkołach jest zapewniona opieka. Całkowite zawieszenie zajęć nastąpi od 16 marca br.

Zasiłek opiekuńczy. Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r., poz. 374)  pracownikom przysługuje 14 dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat –  dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka. (druku ZUS Z-15 A)

 

Co robić w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa?

Wizyta w rejonie występowania koronawirusa i zaobserwowane objawy.

Osoby, które w ostatnich 14. dni były w rejonie występowania koronawirusa i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinny:

 • bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (numery całodobowych telefonów dyżurnych poniżej)

lub

 • zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

 1. Wizyta w rejonie występowania koronawirusa i brak objawów.

Osoby, które ostatnich 14 dni były w rejonie występowania koronawirusa i nie zaobserwowały u siebie wyżej wymienionych objawów, powinny:

 • przez kolejne 14 dni kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zostaną zaobserwowane objawy to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

 • zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wizyta w rejonie występowania koronawirusa i kontrakt z osobą chorą.

Osoby, które ostatnich 14 dni były w rejonie występowania koronawirusa i miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

Pacjenci z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa nie powinny przychodzić do szpitalnych oddziałów ratunkowych ani do szpitalnych izb przyjęć.

Całodobowe telefony dyżurne

Wykaz aktualnych telefonów alarmowych, całodobowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie lubuskim.
Pod podane numery telefonów można dzwonić poza godzinami pracy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym!!!

PSSE Drezdenko - 696 058 234
PSSE Gorzów Wlkp. - 604 175 591
PSSE Krosno Odrzańskie - 601 273 908
PSSE Międzyrzecz - 600 460 628
PSSE Nowa Sól - 504 192 937
PSSE Słubice - 668 857 072
PSSE Sulęcin - 515 291 136
PSSE Świebodzin - 660 452 931
PSSE Zielona Góra - 507 055 962
PSSE Żagań - 509 609 856
PSSE Żary - 696 076 892

Telefon alarmowy, całodobowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.: 605-584-739

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Przeczytaj też koniecznie praktyczne informacje Ministerstwa Zdrowia.

Obserwuj objawy

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

- bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

- zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby. 

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Informacja na podstawie strony https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html (Ministerstwo Zdrowia)

Zapisz się do naszego newslettera!