Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 05-03-2020

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania raportu o stanie województwa oraz zapoznali się z informacją Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego na temat misji gospodarczych odbytych w roku 2019 oraz misji gospodarczych planowanych na rok 2020.

Zapisz się do naszego newslettera!