Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 28-02-2020

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 9 marca 2020 r. w przerwie sesji Sejmiku, w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji filii w Sulęcinie Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13.02.2020 r.
  4. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!