Szczegóły aktualności:

Torzym: nieruchomości na sprzedaż

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 04-03-2020
Zarząd Województwa lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach: www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruchomości w Torzymiu, stanowiących własność Województwa Lubuskiego.
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Położenie nieruchomości

Numer działki

Łączna powierzchnia nieruchomości

(ha)

Numer księgi wieczystej

Cena

wywoławcza

nieruchomości  (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

 

Torzym, ul. Biernackiego

obręb 0073 Torzym

 

732/16

732/17

0,0995

GW1U/00021327/8

32 700,00

3 270,00

1000

 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

 

Numer księgi wieczystej

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości  (zł)

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Torzym,
obręb 0073 Torzym

732/27

0,1385

GW1U/00015666/1

30 600,00

3 060,00

1100

Przetargi odbędą się w dniu 09.04.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości udziela, Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!