Szczegóły aktualności:

Cibórz: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 16-03-2020
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter) oraz stronach internetowych www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszeń przetargowych na sprzedaż nieruchomości w Ciborzu, stanowiących własność Województwa Lubuskiego:

Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych zabudowanych:

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie działki wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości

 (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

1.

Cibórz,

obręb 0004, Międzylesie

gmina Skąpe

 

333/75

ZG1S/00055294/6

0,5760

30 600,00

3 060,00

9:00

2.

Cibórz,

obręb 0004,  Międzylesie

gmina Skąpe

333/78

ZG1S/00055519/0

0,4396

193 050,00

9 660,00

10:00

3.

Cibórz,

obręb 0004, 

Międzylesie

gmina Skąpe

333/81

ZG1S/00055295/3

0,8346

183 600,00

9 180,00

11:00

Przetargi odbędą się w dniu 22.04.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości udziela, Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!