Szczegóły aktualności:

Miliony na ochronę środowiska

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 24-03-2020

Zarząd województwa (24.03) zdecydował o przyznaniu dofinansowania dla 13 projektów w ramach trzech konkursów ogłoszonych z RPO – Lubuskie 2020. Konkursy dotyczyły gospodarki odpadami, gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywności energetycznej – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie dla 2 projektów w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranych projektów blisko 7 mln zł, natomiast całkowita wartość projektów to ponad 12 mln zł.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 10 000 000,00 (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 000 000,00 zł).

Zobacz listę dofinansowania

 

Dofinansowanie dla 3 projektów w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranych projektów wynosi 4,2 mln zł natomiast całkowita wartość projektów wynosi 8,1 mln zł.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 9 500 000,00 zł, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej
na konkurs (950 000,00 zł).

Zobacz listę dofinansowania

 

Dofinansowanie dla 8 projektów w ramach ROP – Lubuskie Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania wyniosła 8,8 mln zł, całkowita wartość projektów wynosi ponad 18 mln zł.  

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 9 822 857,48 zł (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 982 285,74 zł).

Zobacz listę dofinansowania

Zapisz się do naszego newslettera!