Szczegóły aktualności:

Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień

Joanna Relich | Biuro prasowe | 30-03-2020

Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 27 marca 2020 r. przyznał dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu dotację w wysokości 10.000 zł w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego pn.: „Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień”, realizowane w okresie od dnia 09.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Zadanie publiczne polega na udzieleniu pomocy osobom starszym  w wieku emerytalnym, którzy w wyniku pandemii koronawirusa nie mogą, bądź pozostają w kwarantannie lub z uwagi na stan zdrowia nie opuszczają swojego domostwa, ograniczając ryzyko narażenia swojego zdrowia. Strażacy ochotnicy dokonają zakupu podstawowych artykułów spożywczych i środków higieny osobistej dla 25 seniorów z terenu gminy Jasień. Wolontariusze trzykrotnie odwiedzą seniorów. Informacja o seniorach potrzebujących pomocy członkowie OSP w Zabłociu uzyskają poprzez współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3522/Oferta_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Zablociu/

Zapisz się do naszego newslettera!