Szczegóły aktualności:

Польша с 1 апреля вводит очередные ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса в стране

Marzena Toczek | Koronawirus | 31-03-2020
Poniżej rządowe ograniczenia związane z walką z pandemią koronawirusa wprowadzone na terenie kraju w języku rosyjskim oraz ukraińskim. Очередные ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавирусa/Польща з 1 квітня запроваджує чергові обмежувальні заходи з метою запобігання поширення коронавірусу у країні.


Очередные ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса:
    ●В частности, расстояние между посторонними лицами в публичном пространстве должно быть не менее 2 метров.
    ●В продуктовых магазинах и супермаркетах вводится лимит на пребывание - до трех человек на одну кассу, в почтовых отделениях - не более двух человек на одно окно обслуживания.
    ●Перед входом в магазин каждый человек будет обязан надеть одноразовые перчатки.
    ●После каждого клиента в магазине должна проводиться дезинфекция платежного терминала.
    ●Также вводится запрет на функционирование в выходные дни строительных супермаркетов.
    ●В Польше вводится максимальное ограничение на посещение мест отдыха - парков, скверов, бульваров.
    ●Запрещается функционирование сервиса аренды велосипедов.
    ●Запрещается функционирование парикмахерских, косметических и тату-салонов.
    ●Пенсионеры будут иметь исключительное право посещать продовольственные магазины и аптеки с 10 до 12 часов дня.
    ●Вводится также запрет на самостоятельный выход из дома молодежи до 18-ти лет без сопровождения родителей.
    ●В общественном транспорте должна сохраняться безопасная дистанция между пассажирами - через одно сиденье.
    ●В офисах вводятся максимальные меры дезинфекции рабочих помещений.
    ●Все медицинские реабилитации будут переноситься на более поздний период, если они не являются неотложными.
    ●В стране вводится запрет на функционирование гостиниц или хостелов, за исключением мест, где проживают рабочие, работающие на строительстве или в других местах.

В Польше также расширяется режим карантина:

    ●Лицо на карантине должно быть изолировано от семьи, а если это невозможно, тогда вся семья автоматически подпадает под 14-дневный карантин.
    ●Каждый человек на карантине должен иметь в своем мобильном телефоне приложение, с помощью которого контролирующие органы смогут проверять, находится ли человек дома.

Нынешние ограничения вводятся на две недели с возможностью продления на следующий период.

 

 

Чергові обмежувальні заходи з метою запобігання поширення коронавірусу:

    ●Зокрема, відстань між сторонніми особами у публічному просторі має бути не меншою ніж 2 метри.
    ●У продуктових магазинах і супермаркетах запроваджується ліміт на перебування - до трьох осіб на одну касу, у поштових відділеннях – не більше двох осіб на одне вікно обслуговування.
    ●Перед входом до магазину кожна людина буде зобов’язана надіти одноразові рукавиці. Після кожного клієнта в магазині має проводитися дезінфекція платіжного терміналу.
    ●Запроваджується заборона на функціонування у неділю будівельних супермаркетів.
    ●У Польщі вводиться максимальне обмеження на відвідування місць відпочинку – парків, скверів, бульварів.
    ●Забороняється функціонування сервісу оренди велосипедів. 
    ●Забороняється функціонування перукарень, косметичних і тату-салонів.
    ●Пенсіонери матимуть виключне право відвідувати продовольчі магазини й аптеки з 10-ї до 12-ї години дня.
    ●У країні вводиться заборона на функціонування готелів чи хостелів, за винятком місць, де проживають робітники, які працюють на будівництві чи в інших місцях.
    ●Запроваджується також заборона на самостійний вихід з дому молоді до 18 років без супроводу батьків.
    ●У громадському транспорті має зберігатися безпечна дистанція між пасажирами – через одне сидіння,
    ●В офісах запроваджуються максимальні заходи дезінфекції робочих приміщень.
    ●Усі медичні реабілітації переноситимуться на пізніший період, якщо вони не є нагальними.

В РП розширюється режим карантину:

    ●Особу на карантині має бути ізольовано від сім’ї, а якщо це неможливо, тоді вся сім’я автоматично підпадає під 14-денний карантин.
    ●Кожна особа на карантині повинна мати у своєму мобільному телефоні додаток, за допомогою якого контрольні органи зможуть перевіряти, чи особа перебуває вдома.

Нинішні обмеження вводяться на два тижні з можливістю продовження на наступний період.

Zapisz się do naszego newslettera!