Szczegóły aktualności:

45 mln zł na doposażenie szpitali

Małgorzata Tramś-Zielińska | Koronawirus | 01-04-2020

Osiem jednostek ochrony zdrowia z woj. lubuskiego otrzyma wsparcie z RPO Lubuskie 2020 w zakresie doposażenia w niezbędną aparaturę medyczną służącą do intensywnej terapii oraz w środki do ochrony osobistej i dezynfekcji w obliczu zwiększonego zapotrzebowania wywołanego pandemią koronawirusa. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45 mln zł, wnioskodawcą jest Samorząd Woj. Lubuskiego, który będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację projektu.    

Realizacja projektu podyktowana jest ogłoszonym od 20 marca 2020 r. na obszarze Polski stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców woj. lubuskiego.

W ramach projektu realziowne z UE zaplanowano następujące działania:

- zakup i bezpłatne przekazanie do podmiotów leczniczych środków do ochrony osobistej i dezynfekcji,

- zakup i użyczenie na okres trwałości projektu wyposażenia w specjalistyczne urządzenia

medyczne do intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych,

- zakup i użyczeniu na okres trwałości projektu 4 ambulansów medycznych dla 2 stacji pogotowia ratunkowego.

Celem głównym projektu jest wsparcie jednostek ochrony zdrowia w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w woj. lubuskim.

Zakupiona infrastruktura oraz środki ochrony i dezynfekcji zostaną przekazane podmiotom leczniczym w następujący sposób:

- infrastruktura - użyczenie na okres trwałości,

- materiały - darowizna.

Szczegółowy zakres wsparcia poszczególnych podmiotów został uzgodniony z Wojewodą Lubuskim.

Adekwatność zakupów i ich alokacji będzie na bieżąco monitorowana w kontekście realnego zapotrzebowania.

Okres realizacji: 24.03.2020 - 30.09.2020.

Całkowita wartość projektu: 45 454 545,46 zł

Kwota dofinansowania: 45 000 000,00 zł

Dofinansowano ze środków UE

Zapisz się do naszego newslettera!