Szczegóły aktualności:

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Małgorzata Tramś-Zielińska | Koronawirus | 01-04-2020

O niskoprocentową pożyczkę w kwocie do 5 tys. zł będą mogli się starać mikroprzedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie umożliwi pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

- udzielana będzie jednorazowo,

- spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,

- z możliwością umorzenia

- pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że  mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane z wnioskiem

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Czy jest wymagany jakiś minimalny okres prowadzenia działalności?

Nie, nie ma. Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.

Czy trzeba wykazać jaki spadek działalności lub utratę dochodów?

Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak.

Kiedy mogę zawnioskować o umorzenie i jak mam to zrobić?

Wniosek o umorzenie pożyczki złożyć należy w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Wniosek trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy w wersji papierowej lub poprzez platformę Praca.gov.pl.

Jak będę wykazywać utrzymanie zatrudnienia?

Poprzez oświadczenie, które znajdzie się we wniosku o umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie jest załącznikiem do umowy. Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki? W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. Co będzie, jeśli moja firma mimo wszystko upadnie i nie będę miał z czego spłacić pożyczki? Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki -roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

 

Wsparcie wypłacą Powiatowe Urzędy Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy będzie wnioskował do MEPiPS o środki z Funduszu Pracy, a ministerstwo przekaże je bezpośrednio na rachunki starostw.

Więcej informacji na stronie:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Informacja i wnioski na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze: https://zielonagora.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11959044-nabor-wnioskow-o-pozyczke-dla-mikroprzedsiebiorcow 

 

Dofinansowano ze środków UE

Zapisz się do naszego newslettera!