Szczegóły aktualności:

PILNE! Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

Mirosława Dulat | Koronawirus | 03-04-2020
Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasów. Obowiązuje od 3 do 11 kwietnia br. Straż Leśna będzie egzekwować przestrzeganie zakazu. Zakaz podyktowany jest przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Lasy Państwowe apelują o poddanie się tym koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.

Zakaz jest pokłosiem tego, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

Źródło: www.lasy.gov.pl

Zapisz się do naszego newslettera!