Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 04-05-2020

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 29 kwietnia 2020 r.,  godz. 11:00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obrady odbyły się w zdalnym trybie. Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 przedmiotowej ustawy głosowania odbyły się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 05.03.2020 r.  
  4. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!