Szczegóły aktualności:

Audyt krajobrazowy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 18-05-2020

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o przystąpieniu do sporządzenia projektu „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”. Po opracowaniu projektu dokumentu zostanie wyłożony do publicznego wglądu i poddany konsultacjom społecznym. Audyt krajobrazowy uchwala Sejmik Województwa Lubuskiego.

 

Zapisz się do naszego newslettera!