Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 05-06-2020

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego zostało zwołane na 3 czerwca 2020 r. godz. 9:30.

Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obradowano w zdalnym trybie.

Członkowie Komisji zaopiniowali:

  1. Informację na temat oceny sytuacji na Lubuskim Rynku Pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2019 roku.
  2. Informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2019 roku. Inwestycje planowane do realizacji w 2020 roku w ramach planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO - Lubuskie 2020.
  3. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabór prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  4. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wschowa prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzebiel prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  6. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  7. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sława prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych. 
  8. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sława prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Słubickiemu prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.

Zapisz się do naszego newslettera!