Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 05-06-2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

W trakcie posiedzenia:

  1. Przyjęto informację o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 
  2. Przyjęto informację o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
  3. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odroczenia spłaty raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, wynikającej z umowy Nr 2007/DF/6 z dnia 22 listopada 2007 r. zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dal Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu a Województwem Lubuskim. 
  4. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
  5. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.

Zapisz się do naszego newslettera!