Szczegóły aktualności:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Warta Gorzów z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 02-06-2020

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Warta Gorzów z Gorzowa Wlkp. złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn.: Ogólnopolski dziecięcy turniej piłkarski „FUTURE PLAYER 2020” Edycja I.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu trzydniowego dziecięcego turnieju piłkarskiego na kompleksie boisk w Gorzowie Wlkp. Celem turnieju będzie wyłonienie spośród drużyn Mistrza Football Player 2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 02 czerwca br., pozytywnie rozpatrzył ofertęMiędzyszkolnego Uczniowskiego Klubu SportowegoWarta Gorzów, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 10 tys. zł.

Zapisz się do naszego newslettera!