Szczegóły aktualności:

Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Akademii Cheerleaders Warta Gorzów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 02-06-2020

Stowarzyszenie Akademia Cheerleaders Warta Gorzów, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Cheerleaders Warta Gorzów sportową wizytówką Województwa Lubuskiego.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć sportowych z gimnastyki artystycznej z ćwiczeniami akrobatycznymi zawodników Stowarzyszenia przy pomocy specjalistycznego sprzętu sportowego (ścieżki akrobatycznej, air track).

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 02 czerwca br., pozytywnie rozpatrzył ofertęStowarzyszenia Akademii Cheerleaders Warta Gorzów, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości  5 tys. zł.

Zapisz się do naszego newslettera!