Szczegóły aktualności:

Miliony na energię odnawialną

Marzena Toczek | Wydarzenia | 02-06-2020

57 mln zł trafi do 39 beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W ramach dofinasowanych projektów powstanie 86 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 28,17 MW. – Chcemy być zieloną krainą inteligentnych technologii, więc takie projekty doskonale się w tę misję wpisują. Chcemy, żeby Lubuskie było pełne czystej energii – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii. 

Pierwotnie wartość środków UE przeznaczona na konkurs wynosiła 45 mln zł (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu). Natomiast, 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do wysokości 61,8 mln zł, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 4,5 mln zł.

Zobacz listę dofinansowanych projektów: TUTAJ

#UE #FunduszedlaPolski #PolskawUE #UniadlaPolski

Dofinansowano ze środków UE

Zapisz się do naszego newslettera!