Szczegóły aktualności:

Gdzie znajduje się krawędź postępu technologicznego?

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 04-06-2020

Na pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy dzisiejszego webinarium, w którym udział wzięli naukowcy, przedsiębiorcy oraz samorządowcy. W dyskusję, jako uczestnicy jednego z paneli, włączyli się również członkowie zarządu Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak. Przyczółkiem do organizacji seminarium stał się projekt Regionalnego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego.

Pierwsze z cyklu webinariów

W pierwszej części webinarium, poświęconej naukowym zagadnieniom obserwacji ziemi poprzez konstelacje satelitarne, uczestnicy zostali poinformowani o aktualnych projektach związanych z wdrażaniem nowoczesnego monitoringu przestrzennego. Prelegentami były wybitne, światowej klasy osobowości z dziedziny nauk o obserwacji ziemi.

W drugiej części pierwsze skrzypce grali samorządowcy, którzy przedstawili plan realizacji projektu „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”. Zaprezentowano plan wdrożenia tego unikatowego na skalę kraju projektu. Aby jednak wszystko się udało niezbędny jest udział wszystkich samorządów województwa, dlatego tym bardziej cieszy wsparcie wielu regionalnych samorządowców. Wciąż czekamy na deklaracje włodarzy pozostałych powiatów, miast i gmin.

- Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy podczas epidemii potwierdza, jak ważne są nowoczesne technologie, w tym nowe e-usługi. Udowodniliśmy, że aby sprawnie działać niekoniecznie trzeba się spotykać bezpośrednio. Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie szerokiego dostępu do kompleksowej oferty usług realizowanych przez internet oraz cyfryzacji wielu zbiorów - przekonywał członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Darmowe seminarium można było śledzić za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Webinarium rozpoczęło cykl spotkań związanych z tym tematem. O kolejnych tego typu wydarzeniach będziemy informować na stronie www.lubuskie.pl. Dodajmy, że organizatorami dzisiejszego spotkania byli urząd marszałkowski oraz Uniwersytet Zielonogórski. Pełen zapis webinarium zostanie udostępniony na naszych stronach.

Zintegrowany system monitoringu przestrzennego i społeczno–gospodarczego

W ramach inwestycji duży nacisk położono na e-usługi, po które mieszkańcy mogliby sięgnąć bez wychodzenia z domu. Chodzi np. o cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też decyzje związane z warunkami zabudowy i pozwoleniami na budowę. Projekt w założeniach ma także aktualizację już posiadanych danych. Mowa o m.in. pozyskaniu nowej ortofotomapy, wytworzeniu cyfrowych konturów budynków lub budowie wojewódzkiego geoportalu.

- Szukaliśmy sposobu, aby wykorzystać środki unijne do zwiększenia funkcjonalności systemów, z których będą mogły korzystać firmy i mieszkańcy w całym regionie. Doszliśmy do wniosku, że warto zbudować regionalne centrum wspólnych usług cyfrowych dla różnych obszarów. Chcemy, aby mieszkańcy nie czekali już wiele miesięcy na wydanie decyzji, co teraz ma miejsce. Zależy nam na uproszczeniu procedur - mówił członek zarządu Marcin Jabłoński.

Wszystkie wspomniane działania zmierzają do osiągnięcia jednego celu, czyli rozszerzenia katalogu e-usług. Dzięki projektowi powstanie też wiarygodna, bo aktualna baza informacji przestrzennej o kompleksowym charakterze. Zminimalizowanie zostanie zjawisko powielania pozyskiwanych danych. Przypomnijmy, że wykonawca projektu w ramach zlecenia zakupi odpowiedni sprzęt i przeszkoli uczestników z jego obsługi.

Zapisz się do naszego newslettera!