Szczegóły aktualności:

Porody rodzinne znów możliwe

Małgorzata Tramś-Zielińska | Zdrowie | 04-06-2020

Od czwartku (4 czerwca) w gorzowskim szpitalu zostały przywrócone porody rodzinne. Warunkiem uczestniczenia w porodzie osoby towarzyszącej jest posiadanie przez nią ujemnego wyniku wymazu w kierunku COVID-19 (wykonanego najpóźniej 5 dni przed porodem).

Osoba towarzysząca rodzącej przed wejściem do szpitala będzie poddana pomiarowi temperatury i będzie musiała wypełnić ankietę epidemiologiczną, w której  pracownik szpitala zapyta o imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, czy występują u niej objawy infekcji dróg oddechowych i czy miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

Partner rodzącej przez cały czas pobytu w szpitalu będzie musiał mieć na sobie rękawiczki, maseczkę i strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną. Osoba towarzysząca będzie wpuszczana na salę porodową w momencie rozpoczęcia porodu i będzie musiała  opuścić oddział w ciągu dwóch godzin po porodzie.

W porodach rodzinnych nie będą mogły uczestniczyć osoby będące w kwarantannie lub w trakcie izolacji.

Zapisz się do naszego newslettera!